Zabytkowe obiekty

Zabytkowe budynki gospodarczo-administracyjne dzisiaj

Przedstawiając istniejące do dzisiaj zabytkowe obiekty dawnego folwarku, musimy też wspomnieć o najsłynniejszej budowli folwarcznej w Krasnem, która już nie istnieje, a jest godna uwagi – podziwianej wcześniej Białej Stajni, która swym wyglądem architektonicznym przypominała okazały pałac.

Najprawdopodobniej był to pierwszy budynek nowego założenia pałacowo-parkowego, jaki powstał z inicjatywy Ludwika Krasińskiego. Obiekt ten został przypuszczalnie wzniesiony w latach 1857-1858. Pełnił on bardziej rolę reprezentacyjną, niż funkcję stajni. Biała Stajnia spłonęła w czasie
I wojny światowej, inne źródła mówią, że już w XIX w.

Oficyna

Murowany budynek oficyny prawdopodobnie powstał na przełomie XVIII /XIX w. Pod koniec XIX w. wieku mieściły się w niej pomieszczenia administracyjne stadniny koni. Po II wojnie świtowej przeznaczona została na cele typowo mieszkalne. Jest to obecnie najstarszy obiekt architektoniczny w zespole dawnych zabudowań folwarcznych w Krasnem.

Ochronka

Budynek wzniesiono w 1895 r. jako dom mieszkalny dla pracowników stadniny koni. Nieco później,
z inicjatywy Marii Ludwiki ks. Czartoryskiej, został zaadaptowany na ochronkę dla osieroconych dzieci, które uczyły się i zdobywały zawód pod opieką księży.

Po II wojnie zamieszkany przez pracowników PGR Krasne. Obecnie opustoszały. Jest przeznaczony do sprzedaży.

Maneż

Powstał prawdopodobnie w 2. połowie XIX w. jeszcze za czasów Ludwika hr. Krasińskiego i był drewniany o szesnastokątnej konstrukcji stropowej. Pierwotny maneż spłonął. Odbudowany został
z cegły o tym samym kształcie i przeznaczeniu. Nakryty dachem namiotowym o charakterystycznej drewnianej konstrukcji. Pełnił funkcję pomieszczenia do stanowienia klaczy i lonżowania koni. Wg miejscowych przekazów za czasów ks. Czartoryskich jego wewnętrzne ściany były wyłożone lustrami.

Budynek administracyjno-warsztatowy

Zbudowany w 1835 r. na planie prostokąta, o bryle składającej się z dwóch członów. W pierwszym członie mieściła się dawniej administracja stadniny, w drugim kuźnia, ślusarnia i stolarnia. Współcześnie jest siedzibą Dyrekcji Stadni Koni w Krasnem.

Spichlerz

Powstał w 1870 r. Murowany, dwukondygnacyjny. Każda z dwóch kondygnacji budynku spichlerza ma inny kształt okien. Obecnie jest to magazyn paszy dla koni.

Młyn i stodoła

Jest to budynek ceglany, wybudowany w latach 1920-1930. Składa się z trzech członów, z których pierwszy (od strony drogi) to dawny młyn elektryczny. W następnej niewielkiej części mieściły się silosy na zboże, a w ostatniej części stodoła. Obecnie pełni funkcję magazynu na siano dla koni.

Dawna stajnia koni roboczych

Wzniesiona z cegły i kamienia w 1875 r., z ozdobnym ceglanym fryzem. Dawniej pełniła funkcję stajni dla koni folwarcznych. Dzisiaj przeznaczona do remontu.

Powozownia i stajnia wyjazdowa

Niewielka budowla wzniesiona w 1935 r., ceglano-drewniana, z przeznaczeniem na stajnię dla koni wyjazdowych i powozownię. Budynek ma obustronny wyjazd. Dzisiaj są tu boksy dla koni i garaże.

Stajnia przy ochronce

Wybudowana w 1885 r., kamienno-ceglana. Obiekt, który od początku istnienia aż do czasów obecnych pełni funkcję stajni hodowlanej.

Stajnia, zwana Sportową

Wzniesiona w 1855 r., kamienno-ceglana. Pierwotnie była to obora dla wołów roboczych. Współcześnie przeznaczona dla koni, które nie sprawdziły się na torach i są wykorzystywane
w rekreacji bądź dla jałowych klaczy.

Stajnia pensjonatowa, zwana Zabytkiem

Jeden z najstarszych obiektów w stadninie. Ceglano-kamienna, pochodzi z 1855 r. i pierwotnie pełniła funkcję obory. Obecnie znajdują się w niej boksy dla koni pensjonatowych. Do stajni przylega obszerny wybieg.