Stary i nowy dwór

Stary rozległy drewniany dwór pochodził z przełomu XVII/XVIII w. i prawdopodobnie został zbudowany po potopie szwedzkim przez Jana Dobrogosta Krasińskiego. Pełnił do końca XIX w. funkcję siedziby rodowej Krasińskich w Opinogórze. Był to rozległy budynek o nieregularnej bryle, która powstała podczas kolejnych przekształceń architektonicznych.

Na początku XX w. (ok. 1907 r.) dwór był już w bardzo złym stanie. W jednym ze skrzydeł dworu istniało muzeum poświęcone Zygmuntowi Krasińskiemu (zgromadzono tu pamiątki zachowane po poecie), w drugim skrzydle zamieszkiwał urzędnik carski. Już wówczas III ordynat opinogórski, Adam Krasiński, myślał o rozebraniu dworu i zbudowaniu na jego miejscu luksusowej siedziby wiejskiej.

Wybudowanie nowego dworu podyktowane było nie tylko koniecznością, ale wynikało również z koncepcji ogólnego porządkowania Opinogóry, związanego ze zbliżającą się 100. rocznicą urodzin poety Zygmunta Krasińskiego, która przypadała w 1912 r. Adam Krasiński planował zorganizowanie wielkich rocznicowych uroczystości w Opinogórze, gdzie spoczywał jego sławny dziadek.

W dniu 19 grudnia 1907 r., przy współpracy z Towarzystwem „Polska Sztuka Stosowana” z Krakowa, Adam Krasiński ogłosił konkurs na projekt nowego dworu. Program konkursu zakładał, że przyszły obiekt miał posiadać „charakterystyczny wyraz wiejskiego dworu polskiego” tj. kolumnowy ganek, wysoki łamany dach, miał być murowany, tynkowany i kryty dachówką. Założenia programowe konkursu miały również symboliczne znaczenie, podkreślały bowiem patriotyzm fundatora oraz jego związki z tą ziemią.

Konkurs rozstrzygnięto w maju 1908 r. Pierwszą nagrodę przyznano polskiemu architektowi Józefowi Gałęzowskiemu. Nagrodzony projekt przedstawiał dwór o cechach klasycystycznych, którego skromny wygląd zewnętrzny połączony był z wygodnym rozkładem pomieszczeń wewnątrz, co umożliwiało właścicielom prawdziwy komfort. Nagrodzony projekt nie został jednak zrealizowany, gdyż Adam Krasiński zmarł w 1909 r. a jego następcy nie podjęli się budowy nowego dworu.

W 1913 r. prawdopodobnie został rozebrany stary dwór i w ten sposób przestał istnieć obiekt, w którym spędził dzieciństwo i młodość poeta Zygmunt Krasiński.

W 2004 r. władze samorządowe woj. mazowieckiego podjęły decyzję o rozbudowie zespołu muzealnego w Opinogórze. Wybrano do realizacji zachowany projekt Józefa Gałęzowskiego, jednocześnie dostosowując go do potrzeb muzealnych. Nowy dwór zbudowano w latach 2006/2008.

11 września 2008 r., sto lat od ogłoszenia wyników konkursu, nowy dwór Krasińskich oddany został do użytkowania Muzeum Romantyzmu.