Oranżeria

Oranżeria

Budynek Oranżerii funkcjonował na terenie Zespołu Parkowego do końca XIX w. W latach 60-tych ubiegłego stulecia zostały podjęte działania mające na celu odtworzenie budynku w formie nawiązującej do obiektów znajdujących się na terenie Zespołu Parkowego. Odnalezione w piwnicach zameczku fragmenty dokumentacji projektowej, stanowiły podstawę do opracowania kompleksowej dokumentacji, która pozwoliłaby na realizację projektu. Przeprowadzone prace budowlane zostały poprzedzone badaniami archeologicznymi, które ukazały kształt oraz formę XIX w. budynku. Odsłonięte piwnice budynku pozwoliły na szczegółowe określenie rozmiarów historycznego obiektu, oraz dostosowanie współczesnej formy do wymagań konserwatorskich i założeń parkowych.

Prace budowlane rozpoczęte w 2008 r. zakładały powstanie dwukondygnacyjnego budynku, który będzie pełnił funkcje centrum koncertowo – teatralno – ekspozycyjnego. W pawilonie głównym na parterze zostanie zlokalizowana wielofunkcyjna sala z fortepianem i foyer, która dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym będzie mogła pełnić rolę sali koncertowej i teatralnej. Natomiast poziom dolny, będzie przeznaczony na garderoby, szatnie, zespoły sanitarne, oraz zaplecze techniczne. Budynek oranżerii to także dwa przeszklone skrzydła boczne, w nowoczesnej formie nawiązujące do XIX w. oranżerii, w których będą się znajdowały ekspozycje rzeźby, oraz zaplecze dal foyer. W 2009 r. powstał budynek centralny, wzorowany na szkicach i rysunkach odnalezionych w piwnicach zameczku. Bryła budynku to nawiązanie do oficyny dworskiej, natomiast duże okna podkreślają neogotycką historię obiektu.

W 2013 r. projekt pn.” Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Północnego Mazowsza – Budowa Oranżerii z funkcją konferencyjno – kulturalną, na terenie Zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego Muzeum Romantyzmu w Opinogórze – II etap”  został wpisany na listę projektów kluczowych i zrealizowany w ramach RPO WM 2007-2013 Priorytet VI – Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.2 Turystyka ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa. Wartość zrealizowanego projektu to ponad 11 mln. zł.

Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli na stworzenie w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze nowoczesnego centrum kulturalnego, dającego możliwość mieszkańcom pobliskich miejscowości i Mazowsza, uczestniczenia w ciekawych imprezach kulturalnych w warunkach odpowiadających wymaganiom współczesnego odbiorcy. Planowany obiekt będzie wyjątkowy nie tylko pod względem funkcji, ale również formy, a odtworzona w ramach rewaloryzacji zespołu parkowego fontanna, według projektu XIX wiecznego projektanta ogrodów Waleriana Kronenberga, w połączeniu z otoczeniem zieleni i zabytkowego drzewostanu pozwoli na stworzenie wyjątkowego miejsca dla spacerów, odpoczynku i chociaż chwilowemu oderwaniu się od szarej codzienności. Rozwój oferty turystycznej, zaplecze gastronomiczne z domową kuchnią, stylowe kawiarnie, duży edukacyjny plac zabaw dla dzieci, ponad 5 km alejek spacerowych w scenerii zabytkowego drzewostanu i stawów, pozwalają na aktywny wypoczynek z dala od miejskiego zgiełku.