O Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze zostało otwarte 20 maja 1961r. w 150 rocznicę dekretu Napoleońskiego, przywracającego Opinogórę rodzinie Krasińskich. Pierwsza ekspozycja była rekonstrukcją klimatu epoki Romantyzmu. Prezentowała kolekcję przedmiotów oraz pamiątek związanych z historią rodu Krasińskich. Z upływem lat zbiory muzealne powiększały się, zmienił się również charakter ekspozycji. Przez cały okres istnienia Muzeum udało się zebrać pamiątki związane z historią rodziny Krasińskich, ze szczególnym uwzględnieniem Zygmunta Krasińskiego (1812-1859), dramatopisarza i poety, którego obszerna korespondencja jest dziś uznawana za szczytowe osiągnięcie polskiej epistolografii romantycznej. W Muzeum gromadzone są też pamiątki epoki napoleońskiej.

Muzeum nie ogranicza się jedynie do działalności wystawienniczej. O jego wyjątkowości świadczą przede wszystkim praktyki popularyzacji epoki Romantyzmu poprzez organizowanie koncertów muzyki poważnej, spotkań poetyckich, sesji naukowych, lekcji muzealnych i konkursów. Rezydencja Krasińskich składa się z budynków mieszkalnych i reprezentacyjnych, które znajdują się na niewielkim wzgórzu, natomiast zabudowania gospodarcze położone są u jego podnóża. Z inicjatywy gen. Wincentego Krasińskiego w 1811 r. powstało założenie rezydencjonalne.

W chwili obecnej zespół ten tworzą: pałacyk neogotycki, oficyna dworska, domek z kolumnami, domek ogrodnika, folwark i oranżeria . Wszystkie obiekty usytuowane są na terenie zabytkowego, ponad 22 hektarowego parku, który wyznacza granicę całości. Pierwotnie w skład rezydencji wchodził również zbudowany na przełomie XVII i XVIII w. parterowy drewniany dwór, rozebrany na początku XX w. Miejsce starego dworu wypełnia nowa budowla – dwór o cechach klasycystycznych, wzniesiony w latach 2006-2008 według pierwotnego projektu architektonicznego Józefa Gałęzowskiego z 1908r. Muzeum Romantyzmu dziś, to nowoczesna instytucja kultury, która dzięki aktywnemu pozyskiwaniu funduszy unijnych staje się wizytówką na kulturalnej mapie Mazowsza.

Zrealizowane projekty przywróciły przestrzeni historycznej obiekty, które w przeszłości funkcjonowały na terenie Zabytkowego Zespołu Pałacowo – Parkowego, a dziś pełniąc nowe funkcje doskonale wpisują się w charakter miejsca i wymagania współczesnego odbiorcy.