Kontakt

Muzeum Romantyzmu 

w Opinogórze

Kościół

w Opinogórze

pw. Wniebozięcia NMP

Kościół

w Krasnem

pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 

Kościół

w Pałukach

pw. Wniebowzięcia NMP

ul. Zygmunta Krasińskiego 9

06-406 Opinogóra

ul. Zygmunta Krasińskiego 1

06-406 Opinogóra
ul. Ludwika Krasińskiego 2
06-408 Krasne
06-406 Opinogóra

Tel.:  (+48 23) 671 70 25

e-mail:mr@muzeumromantyzmu.pl

Dyrektor: mgr Roman F. Kochanowicz

Zastępca Dyrektora ds. administracyjno-gospodarczych
Monika Salamon-Miłoboszewska

Zastępca Dyrektora ds. zbiorów i eksponatów
Ryszard Dziadak
http://www.muzeumromantyzmu.pl/

 Tel.: (23) 671-70-13

Proboszcz:
ks. Jarosław Arbat

Tel.: (23) 671-00-87

Proboszcz:
ks. Krzysztof Kujawa

Tel.: (23) 671-16-05

Proboszcz:
ks. Wacław Michalski