Gmina Grudusk

Gmina Grudusk położona jest w północnej części powiatu ciechanowskiego i ma niewielki obszar. Przebiegają tędy drogi nr 544 – Brodnica-Przasnysz-Białystok i nr 616 – Chorzele-Ciechanów. Ma charakter typowo rolniczy.

Wieś Grudusk należy do najstarszych ośrodków osadniczych na obszarze powiatu ciechanowskiego, gdyż pierwsze wzmianki o jej istnieniu sięgają XI w. Był to jeden z pierwszych grodów na Mazowszu. Gród znajdował się w dolinie niewielkiej rzeki, na wzgórzu zwanym przez miejscową ludność Zieloną Górą. W XV w. była wsią szlachecką. W okresie od XVII w. do początków XIX w. należała do rodu Krasińskich. Wiek XIX przyniósł znaczący rozwój gospodarczy miejscowości. Były tutaj browar, wiatrak i karczma z zajazdem. Teraźniejszość gminy związana jest z rolnictwem. Wynika to z uwarunkowań przyrodniczych oraz wysokiej jakości gleb.

Zabytki, który warto zobaczyć na terenie gminy to:

Grudusk – kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego, murowany, neogotycki z 1893 r., zbudowany wg projektu architekta Antoniego Wójcickiego. W czasie I wojny światowej został poważnie uszkodzony, co upamiętniają kule armatnie wmurowane w zewnętrzną ścianę kościoła;

– grodzisko wczesnośredniowieczne nad rzeką Strugą. Na zboczu góry znajduje się kapliczka-słup
z rzeźbą przedstawiającą postać św. Jana Nepomucena, zaś u podnóża zbocza głaz upamiętniający 900. letnią historię osady;

– obiekty z zespołu Mławskiej Kolei Dojazdowej – budynki dworca, dawnego magazynu pocztowo-bagażowego, dom zawiadowcy, rampa przeładunkowa.

Łysakowo – kościół parafialny p.w. św. Antoniego Padewskiego, murowany, zbudowany w 1881 r. Obok świątyni drewniana dzwonnica z przełomu XVIII/XIX w. W pobliżu drewniana plebania z 1. poł. XIX w., przebudowana w XX w.

Mierzanów – w tej wsi w 1867 r. urodził się Ignacy Mościcki, prezydent RP w latach 1926-1939. Świadczy o tym pamiątkowy głaz odsłonięty w 1992 r.

Wiksin – murowany dwór z ok. 1880 r. z parkiem i stawem.