Gmina Gołymin-Ośrodek

Gmina Gołymin-Ośrodek należy do obszaru Zielonych Płuc Polski. Przez teren gminy przebiegają ważne szlaki komunikacyjne: droga krajowa nr 60 – Kutno-Ciechanów-Ostrów Mazowiecka – oraz droga wojewódzka nr 618 – Gołymin-Pułtusk-Wyszków.

Historia wsi Gołymin Ośrodek sięga średniowiecza, w którym to okresie należała do szlacheckiego rodu Gołyńskich (Golyńskich) herbu Prawdzic.

Najważniejszym wydarzeniem historycznym, jakie miało miejsce na tych terenach, była rozegrana w dniach 26-27 grudnia 1806 r. bitwa wojsk napoleońskich  z wojskami rosyjskimi. Nazwa wsi Gołymin umieszczona jest na paryskim Łuku Triumfalnym jako miejsce zwycięstwa wojsk francuskich. W sierpniu 2006 r. odsłonięto w Gołyminie pomnik upamiętniający to wydarzenie.
W poniższych miejscowościach gminy znajdują się zabytki, na które warto zwrócić uwagę:

Gołymin Ośrodek –  kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela, murowany, w stylu gotyckim
z przełomu XV/XVI w. Obok kościoła znajduje się klasycystyczny grób Karola Zielińskiego, generała wojsk polskich w armii napoleońskiej, zmarłego tragicznie 18 września 1835 r. Wewnątrz kościoła wmurowana jest tablica pamiątkowa z jego podobizną. Obok świątyni stoi drewniana dzwonnica
o konstrukcji słupowej z końca XIX w.

Osiek Aleksandrowo – na skraju wsi znajduje się mogiła 80. powstańców styczniowych, z ich dowódcą Dionizym Bentkowskim i jego adiutantami – Filbornem i Zegrzdą.

Na trwałe w kalendarzu kulturalnym gminy wpisało się Mazowieckie Majowe Muzykowanie. Jest to impreza plenerowa odbywająca się we wsi Watkowo, w trakcie której prezentowany jest mazowiecki folklor, tradycje muzyczne oraz odbywa się integracja środowisk lokalnych.