Cmentarz

Pozwolenie na założenie cmentarza opinogórskiego uzyskano w czerwcu 1824 r. Stał się on miejscem pochówku nie tylko parafian opinogórskich, ale również ludzi przynależnych do dworu Krasińskich, ich przyjaciół i domowników. Zaliczany jest dzisiaj do najciekawszych nekropolii
w Polsce. Zachowało się tu około trzydziestu grobów pochodzących z XIX wieku.

Był on ważnym miejscem dla Zygmunta Krasińskiego, gdyż tu znajdowały się mogiły ludzi, wśród których wzrastał, którzy go uczyli i wychowywali. Spoczywają tu ukochana bona Helena
z Hemmersów de la Haye, niania Katarzyna Rospendowska, lekarz Franciszek Girardot, nauczyciel ks. prof. Alojzy Chiarini oraz wielu towarzyszy broni gen. Wincentego Krasińskiego, a zarazem przyjaciół i opiekunów Zygmunta: „Udałem się na przyległy cmentarz, gdzie leżą wszyscy ukochani lat moich dziecinnych: pani de la Haye, która mnie i Augusta wychowała, ta biedna Rozpędowska, którą trzymał, gdy jej skir z piersi wyrzynali, co nie przeszkodziło jej śmierci dwa miesiące później, Girardot, Chiarini, co mnie uczył po grecku i arabsku, i wreszcie ostatni z przybyłych – Wyleżyński. Nad każdym grobem zmówiłem Zdrowaś Maria z łzami w oczach.”

Cmentarz jest pięknie położony – na pagórku, otoczony z dwóch stron parkiem romantycznym,

z trzeciej przylega do zadrzewionego dziedzińca kościelnego, z czwartej strony, ze wzgórza cmentarnego, rozciąga się piękny widok na okoliczne pola, wsie i Ciechanów.