O Projekcie

Ostatnia dekada to okres dynamicznych zmian dla instytucji działających w obszarze kultury.

Możliwość pozyskiwania środków z Unii Europejskiej dała muzeom szansę na przywrócenie pamięci
i świetności miejsc wyjątkowych. Dzięki rewitalizacji, kompleksowym remontom czy tworzeniu nowych ekspozycji i promocji miejsca te zostały ponownie przywrócone pamięci – otrzymały nowe życie, w oprawie odpowiadającej wymaganiom współczesnego odbiorcy.

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze jest przykładem instytucji, która aktywnie wykorzystała pojawiające się możliwości i z niewielkiej, nieco zapomnianej placówki, stała się rozpoznawalnym miejscem na kulturalnej mapie Polski.

Dbałość o charakter miejsca, umiejętne łączenie historii z wymaganiami współczesnego odbiorcy
i przywracanie pamięci obiektów związanych z Rodziną Krasińskich to główne założenia strategii rozwoju realizowanej przez Muzeum.

Projekt pod nazwą: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Północnego Mazowsza – rozwój kompleksowej oferty turystycznej – III etap” jest przykładem połączenia tych wszystkich aspektów.

Opinogóra, Pałuki i Krasne to miejsca historycznie związane z rodziną Krasińskich, których ważnym
i wyjątkowym elementem były kościoły fundacji Krasińskich.

Muzeum Romantyzmu, realizując przedmiotowy projekt w partnerstwie z parafiami pw. Św. Zygmunta w Opinogórze, pw. Wniebowzięcia NMP w Pałukach i pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Krasnem, przywraca pamięci wyjątkowe miejsca i obiekty, które poprzez swoją architekturę
i historię przypominają, jak wyjątkowym miejscem jest Północne Mazowsze.

cache_22672837

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.